Her ligger båtene tørt, varmt og godt i vinter



Vi tar vare på alle typer båter







Vi har flere traverskrander som gjør arbeide trygt og praktisk



Vi kan hente båter der du har båten





Vi tar reparasjoner av glessklippere, alle merker



Vi kan også ta reparasjoner av f.eks mopeder






Ulviken Motor og Båtopplag - Tlf 33 33 03 33 - Epost: tomerik@ulviken.no